Buwan ng Wika

Buwan ng Wika '19

“Wikang Katutubo: Tungo sa Isang  Bansang Filipino”, ang tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayon taon. Ang pagdiriwang ay pinangunahan ng mga guro sa Filipino at pinayaman pang higit ng iba’t ibang gawaing tungo sa pagkatuto. Ang pampinid na gawain ay naganap noong ika – 30 ng Agosto 2019.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *